Dân tộc Xa Phó ở Sapa với lễ Tết cơm mới

Hiện nay dân tộc  Xá Phó ở Sapa sống tập trung theo từng bản nhỏ. Mỗi bản, mỗi thôn có già làng, trưởng bản. Mỗi bản có chừng khoảng 30 mái nhà. Nhà ở của người Xá Phó được làm theo kiểu nhà sàn, có nhà thì vừa sàn vừa đất, nhà ở 3 gian nhưng nhỏ và thấp, bàn thờ luôn được đặt ở  gian chính giữa, gian bếp ăn cũng là gian nhà khách, có nhà phụ cách nhà chính từ 5-10m để thóc lúa.

nhà sàn

Đời sống kinh tế gắn liền với sản xuất nông nghiệp, đã hình thành nên một tập quán riêng với nhiều nét văn hóa mang đặc trưng của dân tộc Xa Phó.

Một nghi lễ truyền thống mang đậm nét tín ngưỡng nông nghiệp của người Xá Phó là lễ tết cơm mới. Đây là một nghi lễ rất quan trọng để cảm ơn tổ tiên, trời đất đã phù hộ cho gia đình, cộng đồng có vụ mùa bội thu.

Theo phong tục của người Xá Phó, ngày tổ chức ăn tết cơm mới, gia đình cử một người phụ nữ đi cắt lúa mới, thường là người vợ của chủ nhà. Đây là nghi thức đón hồn lúa về nhà, nên mọi công việc đều diễn ra rất bí mật. Khi cắt lúa, mặt phải quay về mặt trời mọc thì lúa mới được nhiều. Qua sáng hôm sau, họ mang những bó lúa mới  giã thành gạo nấu cơm để cúng tổ tiên.

có nhà thì vừa sàn vừa đất

Họ chia làm hai mâm, một mâm đàn ông cho chủ nhà, thầy cúng và khách còn một mâm đàn bà. Theo phong tục của họ là không cho ai bất cứ thứ gì và chỉ mời những gia đình nào đã tổ chức lễ cơm mới đến dự.

Người Xa Phó đến nay vẫn còn duy trì lễ cơm mới của họ. Một nét đẹp văn hóa và tín ngưỡng truyền thống của dân tộc Xa Phó ở Sapa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s